Vypršela možnost připomínek k technickému plánu přechodu na DVB-T2 - Nové digitální vysílání Informační web o digitálním vysílaní DVB-T a DVB-T2

Termín pro zasílání připomínek k návrhu vládního nařízení technického plánu přechodu na DVB-T2 včera vypršel. K největším kritikům navrhovaného postupu u nás patří asociace satelitních operátorů. Ta se tentokrát odvolává na Evropskou komisi a požaduje stažení návrhu technického plánu přechodu z legislativního procesu.

Upozorňuje, že ohledně bezplatného prodloužení přídělů rádiových kmitočtů do konce roku 2030 jejím současným držitelům, které předkladatel návrhu označuje za opatření veřejné podpory, nebylo dosud zahájeno potřebné notifikační řízení Evropské komise. Podle vyjádření asociace se nedá předpokládat, že probíhající prenotifikační řízení bude během následujících šesti měsíců uzavřeno. Expertní skupina, která má koordinaci přechodu na nový standard na starosti, se zatím k připomínkám odmítla vyjádřit a hodlá je řešit v nejbližších týdnech.

Asociace nebyla jediným připomínkujícím subjektem. K návrhu se vyjádřily i státní instituce nebo další oborová sdružení. Několik připomínek zaslal například Český telekomunikační úřad. Mimo jiné navrhuje zrušit šestiměsíční lhůtu na souběh DVB-T a DVB-T2 vysílání v případě vysílačů malého výkonu.